Duyurular

Radikal Gazetesi Yazarı Altan ÖYMEN'in CHP'nin Yeniden Açılış Öyküsü Kitabı hakkındaki yazısı için tıklayınız

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz DONAT'ın CHP'nin Yeniden Açılış Öyküsü Kitabı hakkındaki yazısı için tıklayınız

TESAV Yayın arşivine ulaşmak ve online sipariş vermek için tıklayınız.
Kitaplarımız

TESAV- Kuruluş

Vakıf Senedi, T.C. Ankara Asliye 13. Hukuk Mahkemesi’nin 22.12.1993 tarih ve 1993 / 897 sayılı kararı ile tescil edilmiş olup, 30 Aralık 1993 tarih ve 21804 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır.

Vakfın Merkezi ANKARA’dadır.

Vakıf Senedi

“.... Hem gelişmişlik düzeyimizi yükseltmek, hem de ülke içerisindeki dengesizlikleri giderebilmek amacıyla ülkedeki bütün bilgi ve kadro birikiminin seferber edilmesi gerekmektedir.

Her şeyi devletten beklemeksizin toplumun bütün potansiyelini bu yolda harekete geçirmenin bütün bireyler için kaçınılmaz bir ödev olduğuna inanıyoruz.

Bunun aynı zamanda geçmişimize ve geleceğimize, bizden önceki ve sonraki kuşaklara karşı ödenmesi gereken bir borç olduğuna inanıyoruz. Ülkeye ve topluma karşı bu ödevimizi yerine getirebilmek, ülkenin kalkınmasına, toplumun gelişmesine ve refahına yönelik çabalara olanaklarımız ölçüsünde katkıda bulunabilmek üzere, bir vakıf çatısı altında bir araya gelmeye karar vermiş bulunuyoruz.

Toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmemizi hızlandırarak son dönemde dünyamızda gözlenen olağanüstü değişimi yakalamak ve böylelikle uygar ülkeler arasındaki saygın yerimizi almak yolundaki ulusal çabalara Vakıf aracılığıyla katılmak bizlere büyük mutluluk, onur ve kıvanç verecektir.”

Vakfın Amacı

  • İnsan Haklarına ve Hukukun üstünlüğünü korumaya

  • İleri ülkelerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bunların ülkemize kazandırılmasını ve yeni teknolojiler üretilmesini sağlamaya

  • Ulusal üretimin hızla arttırılmasıyla birlikte, toplumda hakça bir gelir dağılımı sağlamaya, ülkemizin uluslararası planda rekabet gücünü arttırmaya, dünya ülkeleri arasında saygın bir yere gelmesine

  • Ülke bütünlüğünün korunmasına ve ulusal birliğin pekiştirilmesine

  • Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasına, yönelik çalışmaları yapmak; ülke düzeyinde bu konularda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak üzere;

  • Toplumumuzda varolan kadro ve bilgi birikiminden yararlanarak toplumsal, ekonomik alanlarda ülke sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, incelemek ve varılan sonuçların toplumun yararlanmasına sunmaktır.


 
Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı
Güvenlik Caddesi, Esenlik Sokak, No: 13/1, A.Ayrancı / ANKARA
Tel : (312) 467 04 62 – 427 49 23 Faks: (312) 427 40 10 E-posta: tesav@tesav.org.tr