• 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri
 • 1961 Seçimleri Kitabı

Duyurular

Radikal Gazetesi Yazarı Altan ÖYMEN'in CHP'nin Yeniden Açılış Öyküsü Kitabı hakkındaki yazısı için tıklayınız

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz DONAT'ın CHP'nin Yeniden Açılış Öyküsü Kitabı hakkındaki yazısı için tıklayınız

TESAV Yayın arşivine ulaşmak ve online sipariş vermek için tıklayınız.
Kitaplarımız

Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü 78'inci Ölüm Yıl Dönümünde her zamankinden çok özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz. Kurduğu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız.

Erol TUNCER - Vakıf Başkanı
Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet ve rahmetle anıyor; aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.

Erol TUNCER - Vakıf Başkanı
YEREL YÖNETİMLER SEÇİM KANUNLARI adlı 46’ncı kitabımız yayımlanmış ve Vakfımızda satışa sunulmuştur.

Anayasamızın Mahallî İdareler başlıklı 127’nci maddesinin birinci fıkrası, yerel yönetimleri şöyle tanımlamaktadır: “Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.”

Anayasada yerini alan Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler) bilindiği gibi, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile Köy Muhtarlıklarından oluşmaktadır.

Bu çalışmanın konusunu mahalli idareler ile mahalle muhtarlık seçimlerine ilişkin yasa hükümleri oluşturmaktadır. Kitapta:

 • Yerel yönetimlere ilişkin temel kanunların bütünü ile kanunlarda yapılan değişikliklerden yalnızca seçimlere ilişkin olanları,

 • 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı Kanunun tümü ile bu kanunda yapılan değişiklikler,

 • Çeşitli kanunların yerel yönetim seçimlerine yansıyan hükümleri yer almaktadır.

(Bedeli 40 TL.)

Kitabın İçindekiler sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
Vakfımız üyesi Prof. Dr. Baran Tuncer’in “Ekonomide İstikrar ve Büyüme Arayışları” adlı kitabı yayımlanmıştır.

(Bedeli 25 TL.)

Kitabın İçindekiler sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
SEÇİM 2015 – 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri - Sayısal ve Siyasal Değerlendirme adlı 44’üncü kitabımız yayımlanmış ve Vakfımızda satışa sunulmuştur.

(Bedeli 40 TL.)

Vakfımız; 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin sayısal ve siyasal değerlendirmeleri konu alan bu 44. yayınıyla, siyasal arşivimize katkıda bulunma çabalarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyor.

Vakfın kuruluşundan sonra yapılmış olan 1994, 1999, 2004, 2009 ve 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri ile 1995, 1999, 2002, 2007, 2011 ve Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmeler, daha önce yayımlanarak kamuoyunun dikkatine sunulmuştu. Bu yayın, söz konusu zincirin önemli bir halkasını daha oluşturmaktadır.

Bu kitabımızda, Kasım 2015 seçim sonuçlarıyla birlikte seçim sürecine ilişkin çeşitli bilgilere ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu çerçevede seçim öncesi gelişmeler özetlenmiş; seçmenlere ve oy kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiş, siyasî partilere yönelik değerlendirmeler yanında adayların ve milletvekillerinin kimlikleri incelenmiştir.

Kasım 2015 seçiminin sonuçları ülke ve iller düzeyinde ele alınarak değerlendirilmiş, buna bölge düzeyindeki değerlendirmeler de eklenmiştir. Sonuçlar çeşitli açılardan irdelenmiş, 1 Kasım 2015 sonuçları, 7 Haziran 2015 seçiminin sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Siyasî partilere ilişkin toplu değerlendirmenin ardından, son bölümde genel değerlendirmeye yer verilmiştir.

Kitap çok sayıda tablo, grafik ve harita ile desteklenmiştir.


Kitabın İçindekiler sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
SEÇİM 2015 - 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri - Sayısal ve Siyasal Değerlendirme adlı 43’üncü kitabımız yayımlanmış ve Vakfımızda satışa sunulmuştur.

(Bedeli 40 TL.)

Vakfımız; 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin sayısal ve siyasal değerlendirmeleri konu alan bu yayınıyla, siyasal arşivimize katkıda bulunma çabalarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyor.

Vakfın kuruluşundan sonra yapılmış olan 1994, 1999, 2004, 2009 ve 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri ile 1995, 1999, 2002, 2007 ve 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmeler, daha önce yayımlanarak kamuoyunun dikkatine sunulmuştu. Bu yayın, söz konusu zincirin önemli bir halkasını daha oluşturmaktadır.

Bu kitabımızda, 2015 seçim sonuçlarıyla birlikte seçim sürecine ilişkin çeşitli bilgilere ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu çerçevede seçim öncesi gelişmeler özetlenmiş; seçmenlere ve oy kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiş, siyasî partilere yönelik değerlendirmeler yanında adayların ve milletvekillerinin kimlikleri incelenmiştir.

2015 seçiminin sonuçları ülke ve iller düzeyinde ele alınarak değerlendirilmiş, buna bölge düzeyindeki değerlendirmeler de eklenmiştir. Sonuçlar çeşitli açılardan irdelenmiş, 7 Haziran 2015 sonuçları, 12 Haziran 2011 seçiminin sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Siyasî partilere ilişkin toplu değerlendirmenin ardından, son bölümde genel değerlendirmeye yer verilmiştir.

Kitap çok sayıda tablo, grafik ve harita ile desteklenmiştir.

Kitabın İçindekiler sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
İl Genel Meclisi ve Belediye Başkanlığı Seçimleri Sayısal ve Siyasal Değerlendirme adlı 42’nci kitabımız yayımlanmış ve Vakfımızda satışa sunulmuştur.

(Bedeli 35 TL.)

Vakfımız; 30 Mart 2014’te yapılmış olan İl Genel Meclisi, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerine ilişkin sayısal ve siyasal değerlendirmeleri konu alan bu yayınıyla, siyasal arşivimize katkıda bulunma çabalarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyor.

Vakfın kuruluşundan sonra yapılmış olan 1994, 1999, 2004 ve 2009 Yerel Yönetimler Seçimleri ile 1995, 1999, 2002, 2007 ve 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmeler, daha önce yayımlanarak kamuoyunun dikkatine sunulmuştu. Bu yayın, söz konusu zincirin önemli bir halkasını daha oluşturmaktadır.

Kitapta, 2014 Yerel Yönetimler Seçimlerine yönelik bilgiler ve değerlendirmeler yanında, yerel yönetim birimlerinin ülke düzeyindeki dağılımına, bu birimlerdeki temsilci sayılarına ve yerel yönetim seçimlerinde uygulanan seçim sistemlerine ve adaylık koşullarına ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

Seçim sonuçları ülke ve iller düzeyinde ele alınarak incelenmiş, buna bölge düzeyindeki değerlendirmeler eklenmiştir. Grafik ve Haritalarla desteklenen kitabımızın son bölümünde genel siyasal değerlendirmelere yer verilmiş; siyasî partiler için “Seçimler Özel Eki’ hazırlanmıştır.

Kitabın İçindekiler sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
‘1923’ten Günümüze Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ adlı 41’nci kitabımız yayımlanmış ve Vakfımızda satışa sunulmuştur. (Bedeli 25 TL)

Cumhurbaşkanlarımızın, siyaset ve toplum yaşamımızda, her dönem Anayasal konumlarının ötesinde bir ağırlıkları olmuştur. Cumhurbaşkanlarının, 1924 ve 1961 Anayasalarında son derece sınırlı olan görev ve yetkileri, 1982 Anayasasıyla önemli ölçüde genişletilmiş; Cumhurbaşkanları klasik parlamenter düzenin çok ilerisinde yetkilerle donatılmış, bu makam devlet yaşamında çok daha etkili bir konuma getirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman özel bir önem taşımış, bazı seçimler sırasında yaşanan bunalımların aşılabilmesi için yoğun çabalara gerek duyulmuştur.

1961 ve 1982 Anayasalarının yürürlükte olduğu dönemlerde ortaya çıkan bunalımlar, siyasi partilerin uzlaşma çabaları ile aşılmış; 1980 seçiminde ortaya çıkan bunalım ise –siyasi partilerin bir aday üzerinde uzlaşma sağlayamamaları nedeniyle– aşılamamış, ülke 5 ay boyunca Cumhurbaşkansız kalmıştır.

Bu çalışmada, 1923 – 2007 yılları arasında yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ele alınmıştır.

Kitabın İçindekiler sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
‘CHP’nin Yeniden Açılış Öyküsü (21 Mart 1992 – 9 Eylül 1992)’ adlı 40’ıncı kitabımız yayımlanmış ve Vakıf Merkezinde satışa sunulmuştur. (Bedeli 30 TL)

12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askerî müdahaleyle TBMM feshedilmiş, siyasî faaliyetler askıya alınmıştı. Bir yıl sonra, siyasî partilerin kapatılmasına sıra geldi. Millî Güvenlik Konseyinin 16 Ekim 1981’de çıkardığı 2533 sayılı Kanunla, siyasal yaşamda bulunan partilerin tümü kapatıldı. Herhangi bir mahkeme kararına dayanmaksızın yapılan bu işlem bir hukuk ihlâli, bir tarihi ayıptı.

11 yıl kapalı kalmış olan CHP, Son Genel Yönetim Kurulu’nun öncülüğünde sürdürülen yoğun çabalarla ve yıllar içerisinde başka partilere dağılmış olan tabanının coşkulu, özverili desteğiyle, 9 Eylül 1992’de yeniden siyasal yaşamda yer alıyordu. CHP’nin yeniden açılması, söz konusu hukuk ihlâline, işlenmiş olan tarihi ayıba karşı bir başkaldırı niteliğindeydi.

CHP’nin yeniden açılışına giden yolda yaşananlar, bu kitapta bütün ayrıntılarıyla yer almaktadır.

Kitabın İçindekiler sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 • Yayınlarımızın temininde elden alımlar dışında; TESAV Danışmanlık ve Yayıncılık İşletmesi'nin aşağıda gösterilen hesabına kitap bedelini yatırdıktan sonra dekontu tarafımıza fakslamanız halinde kitabınız adresinize kargo ile ödemeli olarak gönderilir.

 • Türkiye İş Bankası Aşağı Ayrancı Şubesi
  Hesap No: (4236) 268590
 • Talep edilmesi halinde başvuru telefonlarımız ve isteme adresimiz:
  Tel:(312) 467 04 62 - 427 49 23
  Faks: (312) 427 40 10
  Adres: Güvenlik Caddesi, Esenlik Sokak, No: 13/1 A.Ayrancı / ANKARA
  E–Posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Çok partili dönemdeki seçimlere ilişkin boşluğun doldurulabilmesi için 1946 ile 1991 yılları arasında yapılan 12 milletvekili genel seçimine ilişkin çalışmaların yapılması ve kitap halinde yayımlanması amacıyla 2008 yılının Ocak ayında başlatılan çalışmalar Vakfımızca sürdürülmektedir.

Bu yayın serisinin 1946 seçimlerini konu alan ilk kitabı, 1946 Seçimleri adıyla Kasım 2008’de, ikinci kitabı 1950 Seçimleri adıyla Ocak 2010’da, üçüncü kitabı 1954 Seçimleri adıyla Şubat 2011'de, dördüncü kitabı 1957 Seçimleri Şubat 2012'de, beşinci kitabı 1961 Seçimleri ise Ekim 2012'de yayımlanmıştır.

Yayınlarımızda; seçimler çeşitli boyutlarıyla ele alınmış, sadece seçimlere ilişkin çalışmalarla yetinilmemiş, dönemin koşullarını yansıtabilmek amacıyla seçim öncesinde ve seçim sonrasındaki siyasal gelişmeler de değerlendirilmiştir.

Yayınlarımızı Vakfımızdan temin edebilirsiniz.
 
Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı
Güvenlik Caddesi, Esenlik Sokak, No: 13/1, A.Ayrancı / ANKARA
Tel : (312) 467 04 62 – 427 49 23 Faks: (312) 427 40 10 E-posta: tesav@tesav.org.tr